Nieuws

Foto's Bedum en Zuidwolde 2018

25 april is in Bedum de razzia herdacht en is er in Zuidwolde een plaquette onthuld door oud gevangene H. Dijkinga en de Bugemeester van Bedum van Lente. Klik hier voor enkele foto's.

En klik hier voor een video van rtv Noord.

Henk Brondijk | Zaterdag 28 April 2018, 11:22

Herdenking razzia Bedum 2018.

Op woensdag 25 april a.s. wordt het Project Stolpersteine gemeente Bedum afgesloten

met de plaatsing van de laatste twee gedenktekens voor de oorlogslachtoffers Wiebe

Adema en Jan Tempel.

 

De gedenktekens voor beide oorlogslachtoffers worden geplaatst nabij de Maranathakerk

(Adema) en aan de Groningerweg nabij tankstation ’t Olierijck (Tempel) in aanwezigheid van nabestaanden en loco-burgemeester Menne van Dijk.

 

Het betreft hier geen Stolpersteine, maar eigen ontwerpen van de werkgroep Stolper-steine gemeente Bedum. Militairen worden volgens Demnig, de bedenker vader van de

Stolpersteine, geëerd doordat hun namen op het oorlogsmonument staan vermeld.

 

Naast de plaatsing van gedenktekens voor genoemde oorlogslachtoffers wordt in Zuid-

wolde een plaquette onthult, die aan de muur van Moeke Vaatstra zal worden bevestigd. Genoemde plaquette herinnert aan de Razzia, die in Zuidwolde heeft plaatsgevonden op

25 april 1944 en waarbij vier van de Razziaslachtoffers onmiddellijk zijn doodgeschoten.

 

De plaquette zal worden onthuld door burgemeester Erica van Lente, daarbij geassisteerd door de heer Gerhardus Dijkinga, de enige nog in leven zijnde Razziaslachtoffer uit Zuid-

wolde.

 

Woensdag 25 april 2018 staat voornamelijk in het teken van de herdenking van de Razzia in de gemeente Bedum. In de middaguren worden naast de onthulling van de plaquette in Zuidwolde ook de slachtoffers in die plaats (om. 17.15 uur) en Bedum (om 16.15 uur) herdacht. 

 

Daarnaast geven Maarten Peters en Margriet Eshuijs voorstellingen onder de titel “Bevroren Tranen”.  Deze voorstellingen bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basis-scholen in de gemeente Bedum (15.00 – 16.00 uur) en de bevolking van de gemeente (19.30 – 20.30 uur) zijn gratis toegankelijk.

 

Het programma en een beschrijving van de voorstelling “Bevroren Tranen” zijn als bijlage

aan dit persbericht toegevoegd.

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Werkgroep Stolpersteine gemeente Bedum:

Jaap Heres (tel. 06-43533462)

 

 

Bevroren tranen de liederencyclus van Maarten Peters

 

Gezongen verhalen, als kleine monumentjes

 

Het zou een optreden op een bevrijdingsfestival worden, het werd met het inhoude-

lijke lied “De treinen hebben kleur” dat zanger en componist Maarten Peters schreef 

in 1999, een zeer indringende bijdrage aan de grote 4 mei herdenking op kamp Westerbork. Maarten Peters componist en tekstschrijver voor o.a Liesbeth List, 

Margriet Eshuijs en Rob de Nijs, schrijft en zingt sindsdien elk jaar een nieuw lied 

met betrekking tot herdenken en herinneren. 

 

“Noodzaakliedjes”.                               

 

Maarten Peters heeft zijn liederen verzameld onder de titel “Bevroren tranen“. De liederen zijn speciaal geschreven om op een inhoudelijke en eigentijdse manier stil te staan en terug te kijken naar die donkere periode in onze geschiedenis maar ook om vooruit te kijken. Maarten Peters heeft zijn liederen de afgelopen jaren gezongen tijdens grote maar ook hele kleine intieme herdenkingen en bijeenkomsten en hij kiest telkens een passend lied uit zijn werk of maakt op maat een kleine voorstelling voor een bijeenkomst. 

 

Lokaal historische dag.

 

Maarten Peeters heeft hij tevens een muziekvoorstelling ontwikkeld, die onder de naam “Bevroren tranen” ten gehore wordt gebracht. De voorstelling wordt gespeeld op een lokaal historische dag en veelal op een historische locatie. In de gemeente Bedum is 

dat 25 april. Op die dag in 1944 werden o.a. in Bedum en Zuidwolde door de Duitse bezetter razzia’s uitgevoerd als vergelding voor het doodschieten van de onderluitenant der SD Jannes Luitje Keijer op zaterdagavond 22 april 1944 nabij het station te Bedum.

 

In deze muziekvoorstelling verteld Maarten ook over ontmoetingen en gebeurtenissen die hem hebben geïnspireerd tot het schrijven van dit unieke repertoire. De voorstelling wordt gespeeld in een decor van exclusieve beeldcollages waarin o.a. per plaats monumenten in de beeldcollages een plaats krijgen, een fotogalerij van de Bedumer  oorlogslachtoffers wordt getoond. Zo ontstaat er telkens een unieke voorstelling per plaats.

 

Programma afsluiting project Stolpersteine gemeente Bedum 

 

10.30 uur Ontvangst en begroeting families van Wiebe Adema en Jan Tempel

      in de raadzaal van het gemeentehuis te Bedum. 

 

  •  Opening voorzitter werkgroep Stolpersteine;
  •  Toespraak 1e loco-burgemeester Menne van Dijk;
  •  Sluiting door voorzitter werkgroep Stolpersteine.

 

11.00 uur Plaatsing gedenkteken voor Jan Tempel nabij Tankstation ’t Olierijck

aan de Groningerweg te Bedum (destijds Boterdiep Oz. 25)

 

11.20 uur Legging gedenkteken voor Wiebe Adema hoek Kerkplein/Kerklaan te

Bedum (destijds Kerklaan 26)

 

12.00 uur Afsluiting leggingplaatsing gedenktekens in de raadzaal van het gemeente-huis te Bedum. 

 

15.00 uur Bevroren Tranen van Maarten Peters en Margriet Eshuijs in de Maranatha-

kerk, Grotestraat 33 te Bedum. Voorstelling voor scholieren van de basis-scholen in de gemeente Bedum (groepen 7 en 8) en gasten van Expogé. 

 

16.15 uur Herdenking Razzia Bedum 

 

Programma:

 

16.15  Iedereen aanwezig.

16.30  Welkom

16.32  Toespraak burgemeester Erica van Lente

16.35  Kranslegging

16.38  Moment van stilte

  1.  
    1. Uitnodiging koffie in Hotel 't Gemeentehuis.

 

17.15 uur Onthulling plaquette Razzia Zuidwolde en herdenking van de Razzia

door burgemeester Erica van Lente en Gerhardus Dijkinga

 

(families van Razziaslachtoffers worden uitgenodigd in Moeke Vaatstra)

 

19.30 uur Bevroren Tranen van Maarten Peters en Margriet Eshuijs in de Maranatha-kerk, Grotestraat 33 te Bedum. Voorstelling voor alle inwoners van de ge-meente Bedum en omliggende plaatsen waar de Razzia heeft plaatsge-vonden; entree gratis; nabestaanden van alle oorlogsslachtoffers, die bij 

de werkgroep Stolpersteine Bedum bekend zijn, ontvangen separaat een uitnodiging.

 

Tijdens de voorstelling wordt het eerste exemplaar van de Stolpersteine-

wandelroute, een uitgave van de VVV Bedum, de Poort naar Noord-Groningen, overhandigd aan burgemeester Erica van Lente.

 

Jaap Heres | Vrijdag 13 April 2018, 19:47

Documenten

Enige tijd geleden kreeg ik documenten van de Groningers uit het I.T.S te Bad Arolsen.

De meest uitzonderlijke heb ik op de site geplaats. Deze staan onder de foto's bij de documenten, het zijn er te veel om ze allemaal te plaatsen. Mocht u belangstelling hebben voor een bepaalde naam stuur mij dan een mail dan zal ik u die toe sturen. Het gaat dan hoofdzakelijk om Häftlingsgeldverwaltungs en Transport kaarten uit het Kamp Amersfoort.

 

Henk Brondijk | Vrijdag 14 April 2017, 13:02

Website digitaal erfgoed

'Vorige week heb ik een mail van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gekregen dat ze mijn site over de Groninger gijzelaars aanmerken als digitaal erfgoed. De KB is wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties. Hierin staat dat KB het als haar taak ziet ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden worden sites gearchiveerd die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving.

Ook de 'zustersites' www.razziabeverwijk.nl van Cor Bart en www.merwedegijzelaars.nl van Anja van der Starre is de eer van digitaal archiveren te beurt gevallen. Een heuglijk feit waar wij, als initiatiefnemers en beheerders, bijzonder mee ingenomen zijn.

De sites zullen vanaf 17 maart 2016 gearchiveerd en duurzaam opgeslagen gaan worden. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB'.

 

Henk Brondijk | Vrijdag 26 Februari 2016, 10:00

Herdenking Kamp Amersfoort

Op zondag 19 april 2015 is het 70 jaar geleden dat Kamp Amersfoort door de Duitse autoriteiten officieel werd overgedragen aan mevrouw Loes H.M.A. van Overeem-Ziegenhardt, hoofd van de Dienst voor speciale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis. Vanaf 14:25 uur wordt deze gebeurtenis tijdens een officiële plechtigheid in de herdenkingstent herdacht. Bestuur en medewerkers van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn en vragen u vriendelijk tussen 14:00 uur en 14:15 uur, tijdens het muzikale voorprogramma, plaats te nemen.

Bij de herdenking zullen de heer mr. J.P.H. Donner (Vice-President van de Raad van State) en oud- gevangene van Kamp Amersfoort de heer dr. N.J.H. van Hasselt een korte voordracht houden.

Na het in acht nemen van twee minuten herinneringsstilte start het defilé langs het monument 'Gevangene voor het Vuurpeloton' aan het einde van de voormalige schietbaan. De eerste krans zal worden gelegd door twee oud-gevangenen. Aan iedere aanwezige wordt een roos uitgereikt die bij het beeld ‘De Stenen Man' wordt neergelegd.

De muzikale begeleiding wordt dit jaar verzorgd door het Politie Orkest Noord-Nederland (PONN) en het Ensemble 'Le Nuove Musiche' zal de vocale bijdrage leveren.

In verband met het 70-jarig jubileum zal de herdenking tussen 14:00 uur en 16:00 uur live worden uitgezonden door de NOS.

Namens bestuur en medewerkers, Mw. W.J.M. Meershoek
directeur 

 

P.S.

Voor meer informatie en aanmeldingen ga naar http://www.kampamersfoort.nl/p/19-april

Henk Brondijk | Vrijdag 20 Maart 2015, 12:29
« 1 2 3 4 5 »