Nieuws

Fietstocht, plaquette in Middeldsum.

Vijf mannen uit Middelstum, waaronder Henk Medema, zoon van oud gevangene Hindrik Medema, zijn met de fiets van Leipzig naar Middelstum gereden. Op 5 mei waren ze weer terug in Middelstum en hebben daar een plaquette onthuld ter na gedachtenis aan de mannen die tijdens de razzia zijn opgepakt op 25 april 1944. Hun verhaal over de tocht is te lezen op de volgende linken.https://www.facebook.com/pg/Fietsen-voor-Vrijheid-Leipzig-Middelstum-101403041399125/posts/ #mce_temp_url# en https://bert-koster.nl/2022/05/02/zuruck-nach-holland-op-zoek-naar-de-kern-van-fietsen-voor-vrijheid-leipzig-middelstum/

Klik hier voor een foto.

Henk Brondijk | Zondag 15 Mei 2022, 11:28

Initiatief realisatie Herdenkingsmonument gijzelaars 25 april 1944, Winsum.

Wij, Janet Brouwer, Henk Brondijk en Piet Tuinman, hebben op initiatief van oud-Winsumer Jan Visscher en met steun van de Historische Vereniging Winsum-Obergum het plan opgevat om een herdenkingsmonument te realiseren bij het voormalige hotel Til te Winsum. 

Dit monument is bedoeld ter nagedachtenis aan de 47 gijzelaars die op 25 april 1944  ter represaille, als gevolg van de liquidatie van onderluitenant der Staatspolitie, Jannes Luitje Keijer, te Bedum, zijn opgepakt en die vervolgens vanuit Winsum, eerst een aantal maanden in het beruchte kamp Amersfoort verbleven, om daarna op transport te worden gezet naar Duitsland, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden te werk werden gesteld, waarbij sommigen het leven hebben moeten laten. 

Uit eigen ervaringen merken wij dat deze periode zeer gevoelig ligt bij betrokkenen en nabestaanden. Bij velen werd er immers niet meer over gesproken, of de verhalen van de gijzelaars werden maar mondjesmaat gedeeld. Het is juist daarom dat wij voor de realisering van dit monument een hoge mate van zorgvuldigheid in acht willen nemen in relatie tot betrokkenen en nabestaanden.

Alhoewel wij als initiatiefgroep, in februari van dit jaar, toen we elkaar voor het eerst hadden ontmoet, het plan hadden opgevat om het monument al dit jaar te onthullen, is gebleken dat dan van een waardige plechtigheid en onthulling geen sprake zal zijn. Daarvoor moest nog het nodige werk worden verricht. Ook zou naar onze mening de verklaarde zorgvuldigheid die wij willen betrachten onder druk komen te staan. Een definitief monument kon in deze korte tijdspanne niet worden gerealiseerd. 

In het besef dat je een onthulling van het monument, waarbij we iedereen willen betrekken, maar één keer “goed” kunt doen hebben we besloten de onthulling van het monument te plannen voor 25 april 2023.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een eerste concept van het monument en is in goed overleg met de  eigenaar van voormalig hotel Til, een plaats bepaald. Ook willen we graag een educatief programma samenstellen voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Ook moet er natuurlijk worden nagedacht om de financiering van het monument te realiseren. Te denken valt aan mogelijke subsidiebronnen, de gemeente en donaties.

Inmiddels hebben we, de bij ons bekende nabestaanden, op de hoogte gebracht van ons initiatief, gebleken is echter dat we nog niet iedereen hebben kunnen bereiken. Graag komen we dan ook in contact met nabestaanden die geen brief van ons hebben ontvangen. Zij kunnen dit te kennen geven via emailadres: ptuinman@home.nl

OPDAT WE NIET VERGETEN!

Janet Brouwer, Henk Brondijk, Romke Visser, Jan Visscher en Piet Tuinman.

Voor de redactie: Nadere informatie is te verkrijgen bij Piet Tuinman Tel.0595-442601

 

Piet tuinman | Zondag 10 April 2022, 16:15

Nieuw museum Kamp Amersfoort.

Na enige vertraging is het nieuwe museum geopend voor het publiek. Bovengronds heeft men de beruchte rozentuin nagebouwd. Alle gevangenen die het kamp binnen kwamen moesten eerst in de rozentuin staan wachten tot ze verder konden. De Groningers hebben bij aankomst hier een hele middag gestaan. Ondergronds is een nieuw museum gerealiseerd met een indrukwekkende fotomuur met portretfoto’s van de gevangenen. Met een zoekmachine kan men op naam zoeken.

U kan een bezoek reserveren  via https://www.kampamersfoort.nl

Henk Brondijk. | Donderdag 12 Augustus 2021, 10:57

Beeldverslag van de herdenking Kamp Amersfoort 19 april 2019.

Klik op de link voor een beeldverslag van de herdenking 2019 Nationaal Monument Kamp Amersfoort met een bijdrage van Anja van der Starre van de Merwedegijzelaars en de Kranslegging door de heer Haan uit Bedum en de zonen van de overleden heer Tamminga.

https://vimeo.com/332733965

Henk Brondijk. | Dinsdag 30 April 2019, 20:21

Herdenking razzia Bedum 2019

Donderdag 25 april  is er een herdenking in Bedum. Het is dan 75 jaar geleden dat Bedum werd opgeschrikt door de razzia.

Plaats: Molenweg 1 Bedum om 16.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken en na te praten in Hotel 't Gemeentehuis.

Henk Brondijk. | Maandag 15 April 2019, 19:53
« 1 2 3 4 5 »