Nieuws

Dagboek Jan Brondijk

Tijdens de lezing in Winsum en de tentoonstelling in Zuidwolde bleek dat er vraag is naar een gedrukt exemplaar van het dagboek van Jan Brondijk. Daarom heb ik er een paar laten drukken en zitten in een metalen ringband en is te koop voor de kostprijs van € 12,50 per stuk ex. verzendkosten. Heeft u belangstelling voor een boekje neem dat contact op via henkbrondijk@ziggo.nl

Henk Brondijk | Maandag 20 Mei 2024, 11:44

Razziaherdenking 25 april 2024 Middelstum

Razziaherdenking 25 april 2024 te Middelstum.

 

 

Op 25 april 1944 vonden er in verschillende Groningse dorpen razzia’s 

plaats. Bij die actie werden in totaal 148 onschuldige mannen opgepakt 

waarvan 32 in Middelstum. Deze mannen werden opgesloten in de 

biljartkamer van voormalig café van Lakum aan de Burchtstraat in

Middelstum, waarna zij zijn afgevoerd naar het beruchte “Kamp 

Amersfoort”. In juli 1944 zijn de jongemannen toen afgevoerd naar

Duitsland waar ze als dwangarbeiders tewerk werden gesteld. Helaas 

hebben niet alle mannen deze gebeurtenis overleefd.

 

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat deze verschrikkelijke gebeurtenis heeft 

plaatsgevonden en daar willen wij dit jaar extra aandacht aan besteden.

Het 4-mei comité heeft getracht zoveel mogelijk nabestaanden van deze 

jongemannen uit te nodigen om ook aanwezig te zijn bij deze herdenking. 

 

Het 4-mei comité hoopt samen met u op donderdagavond 25 april stil te 

staan bij de razzia van 25 april 1944.

 

Plaats herdenking     : Burchtstraat 44, Middelstum.

Aanvang herdenking: 20.00 uur.

 

Namens de Gemeente Eemsdelta zal de burgemeester, de heer Ben Visser, 

een krans plaatsen bij de plaquette.

 

Na afloop van de plechtigheid   bent u van harte welkom in “Op ’t Houkje” 

voor een kopje koffie of kopje thee.

 

4-mei comite Middelstum | Dinsdag 16 April 2024, 10:50

Herdenking 25 april 2024

Beste (contactpersonen) nabestaanden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit om de a.s. 80-jarige herdenking van de razzia van 25 april 1944 bij te komen wonen.De herdenking op donderdag 25 april a.s. met o.a. toespraak en bloemlegging door burgemeester Bolding begint om 15.00 uur
De herdenking vindt plaats in gezamenlijk verband met de comités van Bedum en Zuidwolde, die respectievelijk om 16.00 en 17.00 uur  een gelijksoortige herdenking houden, waar dan ook burgemeester Bolding van de gemeente Het Hogeland bij aanwezig zal zijn.
De verbinding tussen genoemde dorpen zal tot uitdrukking worden gebracht dmv een speciaal gemaakt gedicht van Inge Zwerver uit Onderdendam, dat in delen op de 3 verschillende locaties wordt voorgedragen.
De Last Post zal worden geblazen, waarna een minuut stilte volgt. Het 1e couplet van het Wilhelmus wordt daarna gezongen.Vervolgens kunnen en mogen bloemen worden gelegd.
RondleidingenNet als vorig jaar stellen de dorpsgidsen van Winsum zich beschikbaar voor een rondleiding door het dorp.Deze rondleiding zal vooral gericht zijn op de locaties die te maken hebben met gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting.Er zijn daarbij 2 mogelijkheden: om 12.00 uur, dus voorafgaand aan de herdenking,of om 16.00 uur, direct ná de herdenking.
LezingNet als vorig jaar houden Romke Visser, de voorzitter van de Historische Vereniging Winsum-Obergum, en Jan Visscher, oud-inwoner Winsum, (aangepaste) lezingen over de achtergronden en gevolgen van de razzia van 25 april 1944.De lezingen worden, net als vorig jaar gehouden in 'Op Maarhuizen', Maarhuizen 3 te Winsum op maandag 15 april.Ook daar bent u van harte welkom.
Tentoonstelling ZuidwoldeOp 25 april, direct na de herdenking om 18.00 uur, wordt een tentoonstelling over de razzia geopend.De opening zal worden verricht door de enige overlevende van de razzia, de 99 jarige Gerhardus (Harrie) Dijkinga uit LeensLocatie tentoonstelling:  De Verbinding, Pastorielaan 30, ZuidwoldeOpeningstijden: donderdag 25 april. 18.00-22.00 uur                           Vrijdag 26 april        10.00-22.00 uur                           Zaterdag 27 april     10.30-17.00 uur
AanmeldenGraag willen we van u weten of u gebruik gaat maken van één of meerdere, bovenstaande uitnodigingen.Dat geldt voor de herdenking, een rondleiding (welke tijd) én de lezingenavond.U kunt daartoe reageren op dit mailbericht.
Doorgeven, cq doorsturenWilt u dit bericht weer zoveel mogelijk doorsturen naar uw eigen contacten binnen uw familie?Alvast dank en tot ziens.
Met vriendelijke groet,
De voorbereidingscommissie, Janet Brouwer, Henk Brondijk, Piet Tuinman, Romke Visser en Jan Visscher

Poster herdenking Zuidwolde 2024 Poster lezing in Winsum 15 april 2024.
Jan Visscher | Maandag 25 Maart 2024, 10:04

Herdenkingsmonument in Winsum

79 jaar na de razzia van 25 april 1944 is in navolging van Bedum, Zuidwolde en Middelstum nu ook een herdenkingsmonument in Winsum gerealiseerd.

Een verslag van de onthulling kunt u zien via Rtvnoord.oorlogsmonument-onthuld-in-winsum-dit-mag-nooit-worden-vergeten

en omroep Het Hogeland onthulling-razziamonument-winsum

Enkele foto's toegevoegd.

Henk Brondijk | Donderdag 27 April 2023, 10:20

Grote belangstelling voor de razzia in Winsum

Voor de lezing van Romke visser en Jan visscher over de razzia in Winsum was veel belangstelling.

Zie het artikel van de Wiekslag

Grote belangstelling lezing
Henk Brondijk | Donderdag 13 April 2023, 16:26
« 1 2 3 4 5 6 »