Werkplek LEUNA-Werke, Spergau

Zoek iedereen die op deze plek gewerkt heeft »

Hieronder vind u een gronologisch overzicht betreffende de oorspronkelijke bouw en het latere gebruik van deze fabriek.

De LEUNA-Werke zijn vernoemd naar de plaats Leuna op wiens grondgebied de fabriek gesticht werd.

25 mei 1916
De eerste “Schep” voor de bouw van de fabriek wordt gedaan.
Door de 1e Wereldoorlog werd er géén Chilisalpeter meer aangevoerd in Duitsland. Er was een totale handelsboycot afgekondigd tegen Duitsland door de geallieerden. Er moest een vervangende grondstof gemaakt worden voor de ammoniak die uit de Chilisalpeter gehaald werd. Zonder ammoniak zouden de Duitse troepen géén munitie meer gehad hebben. Deze grondstof was nodig voor het produceren van het kruit. In Ludwigshafen, hemelsbreed ongeveer 60 kilometer van de huidige Franse-Duitse grens, werd de ammoniak fabriek gebombardeerd door de Frans luchtmacht. Het bereik van de vliegtuigen van de Luchtmacht was niet erg groot in die dagen dus een fabriek bij Leipzig in de buurt was veilig voor deze bombardementen. Leipzig lag bijna 500 kilometer van de huidige Frans-Duitse grens.

28 januari 1917
De eerste tankwagonlading met ammoniakloog is geproduceerd. Op de tankwagon hebben de Duitsers geschreven “Dood aan de Fransozen”.

In 1922 is de LEUNA de grootste chemische fabriek van Europa. Er werken 23.000 arbeiders die jaarlijks 200.000 ton stikstof en 500.000 ton ammoniak produceren.

18 juni 1926
Toen reeds werd het besluit genomen om een testfabriek te bouwen voor de productie van synthetische benzine uit Bruinkool en water. Binnen een jaar werden 13.500 arbeiders ingezet om deze fabriek te bouwen.

In 1935 producert de LEUNA-Werke 240.812 ton aan synthetische benzine. Dit is meer dan de helft van de toenmalige Duitse productie.

In 1939,bij het begin van de 2e Wereldoorlog werd 76% van de benodigde benzine door de LEUNA-Werke gemaakt. In 1941 was dat meer dan 500.000 ton. Ondertussen werden in Duitsland 13 nieuwe fabrieken gebouwd voor de dekking van de behoefte aan synthetische benzine.

12 mei 1944
Het eerste zware bombardement op de LEUNA-Werke door de geallieerden vindt plaats. Vanaf dat moment ging de productie van benzine door de aanhoudende bombardementen snel achteruit. Tot april 1945 werd door 6.552 geallieerde vliegtuigen 18.325 ton bommen op de fabriek afgeworpen. Door het handmatige afwerpen, de techniek van de 21e eeuw met lasergeleide bommen moest nog uitgevonden worden, viel slechts 10% van de bommen op het fabrieksterrein. De rest viel meestal in een straal van 4 kilometer rondom de fabriek. 10% viel in een straal van 10 kilometer.


28 juli 1944
Op deze dag werd het Lager Spergau op het terrein van de LEUNA-Werke bij een bombardement venietigd. De Hollanders uit Beverwijk en Velsen-Noord, die het allemaal overleefden werden teruggebracht naar het Lager in Schkopau.

De Hollanders werden ingezet voor het puinruimen en het dichten van de bomtrechters na de bombardementen. Tijdens het bombardement hadden ze géén toegang tot de bunkers die de Duitsers op het terrein gebouwd hadden, deze werden alléén gebruikt voor de eigen werknemers. De Hollanders en de andere dwangarbeiders moesten een veilig heenkomen zoeken in onderaardse gangen of in de velden op enige afstand van de fabriek. Door de onzuiverheid van de bombardementen was dit zeer onveilig.