Herdenking razzia Bedum 2018.

Op woensdag 25 april a.s. wordt het Project Stolpersteine gemeente Bedum afgesloten

met de plaatsing van de laatste twee gedenktekens voor de oorlogslachtoffers Wiebe

Adema en Jan Tempel.

 

De gedenktekens voor beide oorlogslachtoffers worden geplaatst nabij de Maranathakerk

(Adema) en aan de Groningerweg nabij tankstation ’t Olierijck (Tempel) in aanwezigheid van nabestaanden en loco-burgemeester Menne van Dijk.

 

Het betreft hier geen Stolpersteine, maar eigen ontwerpen van de werkgroep Stolper-steine gemeente Bedum. Militairen worden volgens Demnig, de bedenker vader van de

Stolpersteine, geëerd doordat hun namen op het oorlogsmonument staan vermeld.

 

Naast de plaatsing van gedenktekens voor genoemde oorlogslachtoffers wordt in Zuid-

wolde een plaquette onthult, die aan de muur van Moeke Vaatstra zal worden bevestigd. Genoemde plaquette herinnert aan de Razzia, die in Zuidwolde heeft plaatsgevonden op

25 april 1944 en waarbij vier van de Razziaslachtoffers onmiddellijk zijn doodgeschoten.

 

De plaquette zal worden onthuld door burgemeester Erica van Lente, daarbij geassisteerd door de heer Gerhardus Dijkinga, de enige nog in leven zijnde Razziaslachtoffer uit Zuid-

wolde.

 

Woensdag 25 april 2018 staat voornamelijk in het teken van de herdenking van de Razzia in de gemeente Bedum. In de middaguren worden naast de onthulling van de plaquette in Zuidwolde ook de slachtoffers in die plaats (om. 17.15 uur) en Bedum (om 16.15 uur) herdacht. 

 

Daarnaast geven Maarten Peters en Margriet Eshuijs voorstellingen onder de titel “Bevroren Tranen”.  Deze voorstellingen bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basis-scholen in de gemeente Bedum (15.00 – 16.00 uur) en de bevolking van de gemeente (19.30 – 20.30 uur) zijn gratis toegankelijk.

 

Het programma en een beschrijving van de voorstelling “Bevroren Tranen” zijn als bijlage

aan dit persbericht toegevoegd.

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Werkgroep Stolpersteine gemeente Bedum:

Jaap Heres (tel. 06-43533462)

 

 

Bevroren tranen de liederencyclus van Maarten Peters

 

Gezongen verhalen, als kleine monumentjes

 

Het zou een optreden op een bevrijdingsfestival worden, het werd met het inhoude-

lijke lied “De treinen hebben kleur” dat zanger en componist Maarten Peters schreef 

in 1999, een zeer indringende bijdrage aan de grote 4 mei herdenking op kamp Westerbork. Maarten Peters componist en tekstschrijver voor o.a Liesbeth List, 

Margriet Eshuijs en Rob de Nijs, schrijft en zingt sindsdien elk jaar een nieuw lied 

met betrekking tot herdenken en herinneren. 

 

“Noodzaakliedjes”.                               

 

Maarten Peters heeft zijn liederen verzameld onder de titel “Bevroren tranen“. De liederen zijn speciaal geschreven om op een inhoudelijke en eigentijdse manier stil te staan en terug te kijken naar die donkere periode in onze geschiedenis maar ook om vooruit te kijken. Maarten Peters heeft zijn liederen de afgelopen jaren gezongen tijdens grote maar ook hele kleine intieme herdenkingen en bijeenkomsten en hij kiest telkens een passend lied uit zijn werk of maakt op maat een kleine voorstelling voor een bijeenkomst. 

 

Lokaal historische dag.

 

Maarten Peeters heeft hij tevens een muziekvoorstelling ontwikkeld, die onder de naam “Bevroren tranen” ten gehore wordt gebracht. De voorstelling wordt gespeeld op een lokaal historische dag en veelal op een historische locatie. In de gemeente Bedum is 

dat 25 april. Op die dag in 1944 werden o.a. in Bedum en Zuidwolde door de Duitse bezetter razzia’s uitgevoerd als vergelding voor het doodschieten van de onderluitenant der SD Jannes Luitje Keijer op zaterdagavond 22 april 1944 nabij het station te Bedum.

 

In deze muziekvoorstelling verteld Maarten ook over ontmoetingen en gebeurtenissen die hem hebben geïnspireerd tot het schrijven van dit unieke repertoire. De voorstelling wordt gespeeld in een decor van exclusieve beeldcollages waarin o.a. per plaats monumenten in de beeldcollages een plaats krijgen, een fotogalerij van de Bedumer  oorlogslachtoffers wordt getoond. Zo ontstaat er telkens een unieke voorstelling per plaats.

 

Programma afsluiting project Stolpersteine gemeente Bedum 

 

10.30 uur Ontvangst en begroeting families van Wiebe Adema en Jan Tempel

      in de raadzaal van het gemeentehuis te Bedum. 

 

  •  Opening voorzitter werkgroep Stolpersteine;
  •  Toespraak 1e loco-burgemeester Menne van Dijk;
  •  Sluiting door voorzitter werkgroep Stolpersteine.

 

11.00 uur Plaatsing gedenkteken voor Jan Tempel nabij Tankstation ’t Olierijck

aan de Groningerweg te Bedum (destijds Boterdiep Oz. 25)

 

11.20 uur Legging gedenkteken voor Wiebe Adema hoek Kerkplein/Kerklaan te

Bedum (destijds Kerklaan 26)

 

12.00 uur Afsluiting leggingplaatsing gedenktekens in de raadzaal van het gemeente-huis te Bedum. 

 

15.00 uur Bevroren Tranen van Maarten Peters en Margriet Eshuijs in de Maranatha-

kerk, Grotestraat 33 te Bedum. Voorstelling voor scholieren van de basis-scholen in de gemeente Bedum (groepen 7 en 8) en gasten van Expogé. 

 

16.15 uur Herdenking Razzia Bedum 

 

Programma:

 

16.15  Iedereen aanwezig.

16.30  Welkom

16.32  Toespraak burgemeester Erica van Lente

16.35  Kranslegging

16.38  Moment van stilte

  1.  
    1. Uitnodiging koffie in Hotel 't Gemeentehuis.

 

17.15 uur Onthulling plaquette Razzia Zuidwolde en herdenking van de Razzia

door burgemeester Erica van Lente en Gerhardus Dijkinga

 

(families van Razziaslachtoffers worden uitgenodigd in Moeke Vaatstra)

 

19.30 uur Bevroren Tranen van Maarten Peters en Margriet Eshuijs in de Maranatha-kerk, Grotestraat 33 te Bedum. Voorstelling voor alle inwoners van de ge-meente Bedum en omliggende plaatsen waar de Razzia heeft plaatsge-vonden; entree gratis; nabestaanden van alle oorlogsslachtoffers, die bij 

de werkgroep Stolpersteine Bedum bekend zijn, ontvangen separaat een uitnodiging.

 

Tijdens de voorstelling wordt het eerste exemplaar van de Stolpersteine-

wandelroute, een uitgave van de VVV Bedum, de Poort naar Noord-Groningen, overhandigd aan burgemeester Erica van Lente.

 

Jaap Heres | Vrijdag 13 April 2018, 19:47