Nieuwe site

Deze site zal spoedig zo komleet mogelijk worden ingevuld.

Wanneer u aanvullende informatie heeft over de gijzelaars, of documenten en foto's,

wilt u dan contact met mij opnemen?H. Brondijk | Zaterdag 8 Oktober 2011, 11:15