Kamp Spergau, Spergau

Zoek iedereen die in dit kamp gezeten heeft »

Dit kamp ligt aan de zuidkant van Merseburg direct bij of op het terrein van de Leuna.

In juli 1944 werd de groep die nog in Schkopau verbleef naar Spergau overgebracht. Deze goep is hier niet lang gebleven. Door bombardementen zijn de barakken totaal vernield. De groep is teruggebracht naar Schkopau.

In het Landesarchiv aan de König Heinrichstrasse in Merseburg is een kaartenbak aanwezig met de gegevens, inclusief foto, van 22.000 dwangarbeiders van de BUNA en de LEUNA in de oorlogsjaren. De archiefmedewerkers gaven in 2005 géén inzage in deze gegevens in verband met de privacy, 'Datenschutz'. Er zal gepoogd worden de archiefmedewerkers op andere gedachten te brengen o.a. door ze te confronteren met dezelfde 'Datenschutz' die voldoende ruimte biedt om deze informatie onverkort te verstrekken.